Προπονητικές Κατασκηνώσεις Κωπηλασίας

Ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού διοργανώνει Προπονητικές Κατασκηνώσεις για κωπηλασία σε τακτικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στο +357 25318181.