Προπονητικές Κατασκηνώσεις Κολύμβησης

Ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού διοργανώνει Προπονητικές Κατασκηνώσεις για κολύμβηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα ολόκληρο τον χρόνο.

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στο +357 25318181.